lunes, 15 de junio de 2015

Un passeig per la història. La empresa de la fusta col•lectivitzada Juliachs de Barcelona

Hem rebut la donació de documentació original de la col·lectivització de l’empresa de la fusta Juliachs, situada al carrer Urgell de Barcelona. 

Entre aquesta documentació, destaca l’acta de constitució de la col·lectivitat Juliachs de 1936, juntament amb documentació comptable d’aquesta empresa durant el període revolucionari.


Estem inventariant aquesta documentació per tal que estigui disponible la seva consulta per qualsevol estudiós del tema.